1. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat - olvasói kérésre - postai úton más könyvtártól beszerezzük.

2. Ezt a szolgáltatást csak a beiratkozott könyvtárhasználók vehetik igénybe. Ehhez a könyvtárostól kapott kérőlapot kell kitölteni, melyen fel kell tüntetni a nevét, az olvasójegy számát, lakcímét, telefonszámát, a mű szerzőjét, címét és kiadás évét.

3. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége 2007. január 1-től a könyvtárhasználót terheli. A díjat a dokumentum átvételekor kell fizetni, melynek mértékét az aktuális postai díjak szabják meg, lásd a kérőlap hátoldalán.

4. A fénymásolatban kért dokumentumok díját a küldő könyvtár határozza meg, amelyet az olvasónak kell megtérítenie.

5. A könyvtárközi kölcsönzéssel megkért dokumentumok kölcsönzési idejét mindig a küldő könyvtár szabja meg, amely nem hosszabbítható.

6. A kivitt könyvekért az olvasó anyagilag felelős. Megrongálása vagy elvesztése esetén kártérítéssel tartozik, melynek összegét a küldő könyvtár határozza meg.

7. Azok az olvasók, akik nem tartják be a könyvtárközi kölcsönzés szabályait, automatikusan kizárják magukat a kölcsönzésből.

További díjak:
A kiértesítés díja: 100 Ft
Késedelmi díj: 100Ft/könyv/nap

vissza visz a főlapra