A József Attila Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata


A József Attila Városi Könyvtár fő feladatait magában foglaló nyilatkozat a kulturális javak védelméről és a muzeális értékekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

A József Attila Városi Könyvtár munkatársaival és információs forrásaival az alábbi nyilvános könyvtári feladatokat látja el:

  • A könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangzóanyagok, stb.) helybenhasználatával és kölcsönzésével, tájékoztatással mindenki számára hozzáférést biztosít az információ minden megjelenési formájához.
  • Támogatja a tanulási tevékenységet az általános és középiskolai, a felsőoktatás és az önművelés területén
  • Hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez
  • Kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet folytató rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe

A József Attila Városi Könyvtár alapfeladatai:
(Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről)

  • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsájtja
  • Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
  • Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
  • Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
  • Közhasznú információs szolgáltatást nyújt
  • Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt